Pos. Nazione Pilota Punti Scopri
1 ITA

101 Festoso Miranda

Yamaha - Team Fuorigiri

603

Festoso Miranda (Età: 15 anni)

Nazione: ITA Provincia: Roma Team: Team Fuorigiri Marca: Yamaha -

CENTRO

CATEGORIA GARA
1
GARA
2
GARA
3
GARA
4
GARA
5
GARA
6
GARA
7
GARA
8
GARA
9
GARA
10
TOT. PUNTI POSIZIONE
Minimotard 60 60 60 60 60 60 60 60 53 70 603 1
2 ITA

7 Pagano Gennaro

Honda - Consorzio Moderno

477

Pagano Gennaro (Età: 25 anni)

Nazione: ITA Provincia: Napoli Team: Consorzio Moderno Marca: Honda -

CENTRO

CATEGORIA GARA
1
GARA
2
GARA
3
GARA
4
GARA
5
GARA
6
GARA
7
GARA
8
GARA
9
GARA
10
TOT. PUNTI POSIZIONE
Minimotard 53 53 45 44 44 48 45 45 45 55 477 2
3 ITA

36 Ciancaleoni Fabio

Honda - -

395

Ciancaleoni Fabio (Età: 39 anni)

Nazione: ITA Provincia: Perugia Team: - Marca: Honda -

CENTRO

CATEGORIA GARA
1
GARA
2
GARA
3
GARA
4
GARA
5
GARA
6
GARA
7
GARA
8
GARA
9
GARA
10
TOT. PUNTI POSIZIONE
Minimotard 45 45 53 53 45 53 53 48 0 0 395 3
4 ITA

67 Abate Andrea

Honda - -

279

Abate Andrea (Età: 37 anni)

Nazione: ITA Provincia: Frosinone Team: - Marca: Honda -

CENTRO

CATEGORIA GARA
1
GARA
2
GARA
3
GARA
4
GARA
5
GARA
6
GARA
7
GARA
8
GARA
9
GARA
10
TOT. PUNTI POSIZIONE
Minimotard 48 48 48 48 43 44 0 0 0 0 279 4
5 ITA

15 Campanile Paolo

Honda - -

264

Campanile Paolo (Età: 35 anni)

Nazione: ITA Provincia: Caserta Team: - Marca: Honda -

CENTRO

CATEGORIA GARA
1
GARA
2
GARA
3
GARA
4
GARA
5
GARA
6
GARA
7
GARA
8
GARA
9
GARA
10
TOT. PUNTI POSIZIONE
Minimotard 44 44 44 45 42 45 0 0 0 0 264 5
6 ITA

1 Ferraro Francesco

XREVO - Shark-Barcaro Reparto Corse

159

Ferraro Francesco (Età: 37 anni)

Nazione: ITA Provincia: Terni Team: Shark-Barcaro Reparto Corse Marca: XREVO -

CENTRO

CATEGORIA GARA
1
GARA
2
GARA
3
GARA
4
GARA
5
GARA
6
GARA
7
GARA
8
GARA
9
GARA
10
TOT. PUNTI POSIZIONE
Minimotard 0 0 0 0 53 0 0 0 48 58 159 6
7 ITA

171 Ciribifera Alessio

- CMT Racing

123

Ciribifera Alessio (Età: 33 anni)

Nazione: ITA Provincia: Perugia Team: CMT Racing Marca: -

CENTRO

CATEGORIA GARA
1
GARA
2
GARA
3
GARA
4
GARA
5
GARA
6
GARA
7
GARA
8
GARA
9
GARA
10
TOT. PUNTI POSIZIONE
Minimotard 0 0 0 0 0 0 0 0 60 63 123 7
8 ITA

111 Di Iorio Marco

ControCorrente Squadra Corse 41

101

Di Iorio Marco (Età: 0 anni)

Nazione: ITA Provincia: - Team: Squadra Corse 41 Marca: ControCorrente

CENTRO

CATEGORIA GARA
1
GARA
2
GARA
3
GARA
4
GARA
5
GARA
6
GARA
7
GARA
8
GARA
9
GARA
10
TOT. PUNTI POSIZIONE
Minimotard 0 0 0 0 0 0 48 53 0 0 101 8
9 ITA

100 Iannazzo Alex

XREVO - Shark-Barcaro Reparto Corse

91

Iannazzo Alex (Età: 15 anni)

Nazione: ITA Provincia: Latina Team: Shark-Barcaro Reparto Corse Marca: XREVO -

CENTRO

CATEGORIA GARA
1
GARA
2
GARA
3
GARA
4
GARA
5
GARA
6
GARA
7
GARA
8
GARA
9
GARA
10
TOT. PUNTI POSIZIONE
Minimotard 0 0 0 0 48 43 0 0 0 0 91 9